| under construction 1|

Opis w trakcie opracwania

// powierzchnia użytkowa: ok. …..

// program parteru: …………..

// technologia………………….

projekt: arch. Bartosz Snelewski

współpraca: ……….. – konstrukcja, ……………..– instalacje sanitarne, ……………..– instalacje elektryczne